Zarząd

Prezes:

Piotr Xięski

Wiceprezes:

Piotr Głowacki

Wiceprezes:

Marcin Rudzki

Sekretarz:

Jolanta Głowacka

Skarbnik:

Bartłomiej Janusz

Członkowie Zarządu:

 • Sergiusz Bełz
 • Łukasz Dębowski
 • Małgorzata Gościniak
 • Piotr Hermanowski
 • Robert Pietrzak
 • Michał Tais
 • Łukasz Tymiński
 • Artur Wierzgoń

Komisja Rewizyjna:

 • Aleksander Kuciński
 • Marek Pawletko
 • Rafał Pleskacz
 • Krzysztof Zarzycki

Sąd Koleżeński:

 • Paweł Pallus
 • Katarzyna Pawletko
 • Tadeusz Syc
 • Anna Żebrowska

Z Zarządem można skontaktować się pisząc pod adres: zarzad@kw.katowice.pl