Wyszukaj na stronie
Masz już konto? Zaloguj się!

Regulamin

27 kwiecień 2017

Sala Treningowa SYMETRIA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach odbywających się w sali treningowej SYMETRIA w Katowicach oraz warunki rezerwacji i płatności.

 2. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązana jest do zapoznania się i bezwzględnego stosowania Regulaminu.

 3. Właścicielem SYMETRII jest Stowarzyszenie Klub Wysokogórski w Katowicach z siedzibą przy ul. 3 Maja 11a, 40-096 Katowice, NIP: 634-19-11-757, KRS 0000145253 .

 4. Definicje:

  1. SYMETRIA – sala treningowa Klubu Wysokogórskiego w Katowicach

  2. Uczestnik – każda osoba biorąca udział w zajęciach,

  3. Prowadzący – instruktor, który prowadzi zajęcia,

  4. mbooking – system rezerwacji,

  5. tpay – system płatności online, serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

 

§2 Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym pod adresem: www.kw.katowice.pl/symetria

 2. Wstęp na zajęcia dozwolony jest w godzinach otwarcia, określonych w aktualnej ofercie, dostępnej na stronie internetowej, w obecności instruktora (trenera) upoważnionego do nadzorowania zajęć.

 3. Na zajęciach obowiązuje wyłącznie wygodny strój sportowy, czyste i sportowe obuwie zmienne oraz według potrzeb ręcznik.

 4. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa Uczestnik winien zgłosić to niezwłocznie Prowadzącemu.

 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie rezerwacji. Rezerwacji należy dokonać co najmniej godzinę przed zajęciami. Ilość uczestników biorących udział zajęciach jest ograniczona i uzależniona od rodzaju zajęć

 6. Rezerwacji można dokonać poprzez system rezerwacji dostępny pod adresem: link

 7. Tylko rezerwacja gwarantuje uczestnictwo w zajęciach. W przypadku braku rezerwacji oraz miejsc Uczestnik nie zostanie wpuszczony na salę treningową.

 8. Każdy Uczestnik biorący udział w zajęciach potwierdza, że jest osobą zdrową i nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w nich uczestniczyć. Wszelkie przeciwwskazania i wątpliwości w zakresie zdolności do uczestnictwa w zajęciach powinny być zgłaszane przed zajęciami instruktorowi.

 9. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

 10. Prowadzący zajęcia oraz Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy czy inne zdarzenia losowe powstałe w czasie zajęć, których przyczyna nie wynika z oczywistego błędu czy zaniedbania osoby prowadzącej zajęcia czy nieodpowiedniego stanu technicznego wyposażenia obiektu

 11. Rzeczy osobiste w trakcie zajęć należy przechowywać w szatni. Cenne przedmioty powinny pozostawać pod nadzorem ich Właściciela na sali ćwiczeń. Za rzeczy pozostawione w obiekcie po zakończeniu zajęć Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności. 

   

   

§3 Warunki płatności oraz zwroty

 1. Płatności za zajęcia przyjmowane są za pośrednictwem serwisu tpay.com. Płatności należy dokonać w momencie dokonywania rezerwacji.

 2. Płatności gotówkowe przyjmowane są w wyjątkowych sytuacjach (np. awaria systemów rezerwacji lub płatności) bezpośrednio przed zajęciami.

 3. W przypadku braku płatności Uczestnik nie zostanie dopuszczony do zajęć.

 4. Aktualny cennik usług znajduje się tutaj

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności prosimy zgłaszać pod adresem email: symetria@kw.katowice.pl wpisując: unikalny identyfikator transakcji

 6. Rezygnacja z zajęć związana z nienaliczaniem lub zwrotem odpłatności jest możliwa przed upłynięciem 24 godzin do rozpoczęcia zajęć. Regulacja ta dotyczy płatności jednorazowych oraz karnetów abonamentowych zdefiniowanych w formule ilości zajęć do wykorzystania.

 7. W przypadku korzystania z karnetów abonamentowych zdefiniowanych w formule czasowej (karnet miesięczny, kwartalny, roczny) nie uprawnia do zwrotów wpłaconych środków czy wydłużenia ważności karnetu.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce dnia 01.04.2017r.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017r.

 3. Dane kontaktowe w sprawie pytań do Członka Zarządu KW Katowice: Jolanta Głowacka telefon: 602 382 614, email: symetria@kw.katowice.pl

Kontakt | Polityka prywatności | Media | Stara wersja strony | Konto klubu | Konto Pomnikowe

Copyrights © 2010-2019 Klub Wysokogórski w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Orko Group